Scholieren baas

Scholieren discussiëren

Eén zaterdag en één woensdagnamiddag per maand komen de VSK’ers samen om hun ei te leggen over onderwijs. Drie keer per jaar trekken we er een heel weekend op uit. We discussiëren en bespreken een hoop onderwijsthema’s: lesroosters, het CLB, de leerkrachten, pesten, examens of de leerlingenraad.  Elk onderwijsthema  kan aan bod komen. Vaak volgen we de actualiteit, maar evengoed kan je zelf een thema op de agenda zetten. 

Scholieren besturen

VSK loves inspraak.  Zo ook binnen onze eigen organisatie. Scholieren, en niemand anders dan scholieren, bepalen de koers van VSK. Leerlingenparticipatie ten top. Waar moeten we als organisatie staan? Waarin moeten we groeien? Welke thema's komen op de agenda? Hoe gaat het met de financiën? Welk standpunt nemen we in nadat we leerlingen gehoord hebben? Dat en nog veel meer wordt allemaal beslist door een groep enthousiaste leerlingen uit heel Vlaanderen. Zij vormen de Algemene Raad van de vzw Vlaamse Scholierenkoepel. Het dagelijkse bestuur is in handen van de 7 jongeren van de Raad van Bestuur.

VSK-team ondersteunt

Het VSK-team zorgt voor de organisatie en administratie van de vereniging.  Het team neemt zelf geen inhoudelijke of strategische beslissingen, want dat doen de leerlingen natuurlijk.  De medewerkers werken de beslissingen van de Algemene Raad concreet uit, altijd met een glimlach