Wat moet jij weten over de plannen van de nieuwe minister?

09 okt 2019

Vorige week werd het regeerakkoord voor de nieuwe Vlaamse regering voorgesteld. In zo'n regeerakkoord schrijven de verschillende ministers neer wat ze de komende vijf jaar graag zouden willen realiseren. Het zijn dus de plannen die ze hebben, al kan het zijn dat niet alles afgewerkt geraakt.

Wat moet jij zeker weten?

  • Er komen nieuwe proeven voor alle leerlingen op twee momenten in het middelbaar. Elke Vlaamse leerling legt deze op hetzelfde moment af, zodat de resultaten kunnen gebruikt worden om te kijken hoeveel ze hebben bijgeleerd. Er is veel aandacht voor de kennis van Nederlands en Wiskunde. Scholen waar leerlingen te weinig bijgeleerd hebben moeten verplicht hulp vragen om de scores omhoog te krijgen.
  • Er wordt een “Vlaamse Canon” gemaakt: een verzameling van Vlaamse mensen, gebeurtenissen, plaatsen, cultuur… die vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen. Het onderwijs moet daar dan aandacht aan geven.
  • Voor leerlingen die hoogbegaafd zijn of heel makkelijk leren, komt er hulp om een aangepast lesaanbod te krijgen.
  • Op scholen van het GO! en de provinciale scholen wil de regering levensbeschouwelijke kentekens (zoals hoofddoeken) verbieden. Het GO! heeft momenteel al zo’n verbod.
  • Leerlingen die na het zesde jaar in BSO of een praktische TSO-richting willen verder studeren kunnen een speciaal zevende jaar volgen als voorbereiding op het hoger onderwijs. Ook voor ASO-richtingen kan zo’n jaar er komen.