Wat kan ik doen als mijn school de richtlijnen rond corona niet volgt?

Nu de lessen geschorst zijn, moeten scholen op zoek naar andere manieren om onderwijs te organiseren. Het departement Onderwijs en Vorming gaf een aantal richtlijnen om scholen daarbij te helpen. Niet alle scholen volgen die richtlijnen even nauwgezet op. 

Krijg je heel wat nieuwe leerstof? Of heb je stress over de vele toetsen en taken? Ga het gesprek aan met je school!

Hoe pak je het aan?

Stap 1 - Informeer je! Zorg dat je zelf weet wat de richtlijnen zijn. Je vindt ze hier op maat van leerlingen.

Stap 2 - Probeer eerst een gesprek met je leerkracht aan te gaan. Leg het probleem uit door het zo concreet mogelijk te maken. Leg ook uit wat het voor jou als leerling betekent. Zeg dus niet: “U overdrijft met uw taken.” maar : “Ik heb deze week voor meerdere vakken grote taken. Ik voel veel stress omdat ik niet zie hoe ik al die taken deze week zal kunnen afwerken.”

Stap 3 - Als dat niks oplevert kan je de directeur aanspreken. Doe dat niet onvoorbereid. Zorg dat je de problemen goed kan benoemen. 

  • Ga eerst eens in gesprek met klasgenoten. Ervaren zij dezelfde problemen? Hoe gaan zij hiermee om? Samen staan jullie zeker sterker. Misschien kan de leerlingenraad ook wel helpen?
  • Houd in je achterhoofd dat er in de eerste plaats een oplossing moet komen en zoek actief mee naar zo'n oplossing. Doe al een voorstel. 
  • VSK maakte al een lijst met aandachtspunten voor scholen en tips voor leerlingenparticipatie in coronatijden. Je kan hier inspiratie uit halen. 

Zet al je argumenten op een rijtje en ga op een opbouwende manier het gesprek aan. Vermeld ook de stappen die je al ondernomen hebt. 

Loopt het gesprek met de directie niet vlot? Dan kan je het CLB inschakelen. Zij kunnen als neutrale partner een bemiddelende rol opnemen. Je vindt de gegevens van jouw CLB in het schoolreglement.

Stap 4 - Als ook het gesprek met de directie niets oplevert, kan je contact opnemen met het schoolbestuur. Je vindt hun contactgegevens in het schoolreglement.

Stap 5 - Word je niet gehoord op school? Deel jouw verhaal met VSK! Zo tonen wij dat er een meldpunt nodig is.

Voel je je niet gehoord? Of krijg je geen antwoord? Deel jouw getuigenis

Stap 6 - Zijn alle kanalen binnen de school uitgeput? Dan kan je enkel nog een melding of klacht indienen via een van deze kanalen. Dit is een grote stap omdat je dan ook echt zal moeten aantonen dat je school jouw rechten heeft geschonden. Het is een proces dat lang kan duren, waardoor je dus zeker geen snelle oplossing opleveren. Net daarom raden we je aan om alle andere stappen zoveel mogelijk te gebruiken.

Waar dien je jouw melding of klacht in? Dat hangt af van je school.

  • Zit je op een katholieke school? Dan kan je terecht bij de klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Zit je in het gemeenschapsonderwijs? Neem contact op met het GO!
  • Zit je op een provinciale, stedelijke of gemeentelijke school? Neem contact op met je provincie, stad of gemeente. Zoek op hun site naar een klachtenluik.
  • Zit je op een Steinerschool? Neem contact op met de Federatie Steinerscholen.
  • Zit je op een andere methodeschool? Neem dan contact op met FOPEM.
  • Zit je in het protestants-christelijk onderwijs? Neem contact op mer IPCO.
  • Wordt je school vertegenwoordigd door VOOP (vrij gesubsidieerd niet-confessioneel onderwijs)? Neem dan contact op met Vlaams Onderwijs Overlegplatform.

Weet je niet waar je school bij hoort? Laat het ons even weten. Dan zoeken we met je mee.

Reacties