Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn attest?

Het is belangrijk dat je snel reageert. Vaak heb je maar een paar dagen tijd om actie te ondernemen, meestal drie. Het juist aantal moet normaal vermeld worden in je schoolreglement. Wanneer je nog geen 18 bent, moeten je ouders reageren, daarna kan je het zelf doen.

Vraag allereerst je examens en toetsen, en de beslissingen van de delibererende klassenraad in te kijken, dit is een recht dat je hebt. De school moet ook schriftelijk uitleggen waarom ze je een attest heeft gegeven.

Nog niet akkoord?  Bel snel de school of ga langs en laat weten niet akkoord te zijn met het attest. Doe dit ook nog eens schriftelijk (per mail/brief) voor de zekerheid, zo heb je een bewijs op papier. Vraag een afspraak met de voorzitter van de klassenraad (meestal is dit de directeur). De directeur moet nu een overleg plannen met jou en je ouders. Na dit gesprek kan de directeur beslissen het attest te behouden, of hij kan de delibererende klassenraad terug samen laten komen. Zij kunnen een nieuwe beslissing nemen, eventueel na het opleggen van bijkomende proeven of opdrachten.

Opgelet: je nieuwe attest kan ook slechter zijn (bv. C ipv B)

Ook nu nog niet akkoord? Dan moeten je ouders (of jij zelf als je meerderjarig bent) schriftelijk beroep aantekenen. Je zal meestal opnieuw maximaal drie dagen hebben.

De school stelt nu een beroepscommissie samen. Die bestaat uit leden van de klassenraad, maar moet ook externen (mensen niet verbonden aan de school of het schoolbestuur) bevatten, bv. leden van de ouderraad. Een van deze externen moet voorzitter zijn.

De beroepscommissie kan

  • je beroep verwerpen (als het te laat ingediend of niet in de juiste vorm is)
  • het attest bevestigen
  • ​het attest vervangen (opnieuw eventueel na bijkomende proeven of opdrachten en niet noodzakelijk door een beter attest).

Hun beslissing moet ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar vallen. Voor hun beslissing genomen is moet je geen rekening houden met je attest en mag je dus lessen volgen in het volgende jaar.

Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en je denkt dat de regels niet correct gevolgd zijn, kan je als ultieme optie binnen de 60 dagen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

Raadpleeg sowieso je schoolreglement voor de exacte afspraken en termijnen die van toepassing zijn op jouw school.