Wat denken scholieren over deeltijds leren?

Van leren en werken naar duaal leren: een reality check!

Er zijn heel wat leerlingen die om heel verschillende redenen kiezen om niet meer voltijds naar school te gaan maar om deeltijds te leren en deeltijds te werken. Iedere leerling die leren en werken combineert, heeft zijn of haar eigen verhaal en zoekt een plek waar het leren aansluit bij wat hij of zij op dat moment nodig heeft. Het systeem wordt de komende jaren hervormd en voor leerlingen moeten er een aantal zaken beter.

Jongeren die willen leren en werken kunnen kiezen voor een opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) of bij Syntra (de leertijd of het leercontract). Daar gaan ze 3 of 4 dagen werken, de rest van de tijd gaan ze naar school. Maar veel jongeren die starten met leren en werken, stoppen nog voor ze hun diploma behaald hebben. Bovendien is leren en werken nog heel vaak een negatieve keuze. Ook is er een nijpend tekort aan werkplekken in bepaalde sectoren of regio’s. Daarom heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist om het systeem te moderniseren. Ze wil het omvormen tot een systeem van duaal leren waar leren en werken nog meer in elkaar haken. Het moet een volwaardige leerweg worden waar jongeren gemotiveerd voor kiezen. Zoveel mogelijk jongeren moeten een diploma kunnen halen.

Scholieren kaarten aan dat er nood is aan studiekeuzebegeleiding en volledige en correctie informatie voor jongeren, leerkrachten en ouders over (deeltijds) secundair onderwijs zijn belangrijk. Daarnaast willen leerlingen echt kunnen kiezen om deeltijds te leren en te werken. Ook meerderjarige leerlingen vragen kansen, ook al vinden ze niet meteen werk. Leerlingen vragen bovendien om creatief om te gaan met algemene vorming en beroepsvorming. Keuzevrijheid is daarbij belangrijk, maar ook de link tussen theorie en (de echte) praktijk. En wie nog niet klaar is om te gaan werken moet een traject krijgen dat hen voorbereidt op werken en solliciteren. 

Erg belangrijk voor elke scholier is begeleiding, zowel bij het leren als op de werkvloer. Ook het geld dat leerlingen verdienen op hun werkplek is cruciaal. Voor de ene leerling leuk om te sparen of iets te kopen, voor andere leerlingen is het dan weer levensnoodzakelijk. Geld is dus een belangrijke motivator om te blijven leren en niet gewoon werk te zoeken.

Jongeren geven ook aan dat de deur naar het voltijds onderwijs open moet blijven en dat het aanbod aan werk in alle regio’s en voor alle sectoren uitgebreid en kwaliteitsvol genoeg moet zijn. Scholieren vragen ten slotte 1 systeem van contracten en lonen (die kunnen variëren per contract) over sectoren heen met aandacht voor de situatie in Brussel. Het moet voor werkgevers dus interessant zijn om werkplekken beschikbaar te stellen voor jongeren die leren en werken combineren.

Lees hier ons volledige advies over duaal leren