Vrije tijd en vakantie: broodnodig!

Tijd voor vrije tijd  

VSK vraagt aan scholen en de minister om goed na te denken over vakantie en de vrije tijd van leerlingen. Leerlingen zijn geen voorstanders van een verkorting van de zomervakantie en vinden de huidige spreiding van de vakanties best ok.

Vakantie is nodig om de batterijen terug op te laden. De druk op school stijgt. De signalen van leerling zijn duidelijk. Een burn-out wordt in deze tijd bijna iets alledaags. Ook klasgenoten vallen soms een tijdje uit. Leerlingen moeten hun hobby’s soms opzeggen in functie van hun school. Dit gaat te ver voor de Vlaamse Scholierenkoepel. Huiswerk moet doenbaar blijven. Indien een leerling bijles of extra taallessen nodig heeft, dan moet dat bij voorkeur tijdens de schooluren gebeuren.

De groei van achtste en negende lesuren baart de Vlaamse scholierenkoepel zorgen. Het is dan geen optie meer om na school op tijd aan opdrachten te beginnen of een sociaal, cultureel of sportief leven te hebben. Wat tijd inhalen en alvast wat voorbereiden in de studie dan maar? Dat is op zich een goed idee. Maar hoe weelderig het aantal uren studie ook tiert, van huiswerk maken en geconcentreerd werken komt meestal niet veel in huis. Nochtans zou die mogelijkheid er moeten zijn voor iedereen die echt wil werken.

De verwachtingen van leraren liggen soms ook onrealistisch hoog. Leerlingen vinden het niet leuk dat er door de digitale leerplatformen plots taken kunnen bijkomen en steeds bereikbaar moeten zijn. Ook onaangekondigde toetsen bezorgen extra stress. Leerlingen vragen dus dat huiswerk ook nog in de klas aangekondigd wordt. Zo staat niemand voor verrassingen.