Vacature: Medewerker Participatie en Gelijke Kansen (Tijdelijke detachering, 4 maanden)

09 jun 2020

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs. VSK wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken we leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigen we de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft.

Op 19 februari 2003 ondertekenden een heleboel organisaties - zoals de onderwijskoepels, vakbonden, ouderkoepels en ook de Vlaamse Scholierenkoepel de engagementsverklaring 'Diversiteit als meerwaarde'. In die verklaring verbinden zij zich om samen te werken rond gelijke onderwijskansen en diversiteit. VSK wil onder andere de participatie van leerlingen uit het secundair onderwijs in de Lokale Overlegplatforms (LOP’s) en andere lokale initiatieven mee begeleiden en het credo ‘diversiteit als meerwaarde’ actief uitdragen.

In het kader van een ​tijdelijke vervanging​, zoeken wij een vastbenoemd of TADD ​personeelslid uit het onderwijs ​die ons werk in het lokaal onderwijsoverleg kan verderzetten en vernieuwen. ​Je kan als gedetacheerde aan de slag bij VSK​.

JOUW OPDRACHT:

●  Je geeft vorming aan jongeren en volwassenen over participatie en begeleidt hen in hun ideeën en projecten. Je focust op de zes huidige lokale overlegplatformen (LOP) die we ondersteunen, naast andere initiatieven van lokale leerlingenparticipatie over onderwijs. Je werkt met doelen, evalueert deze en zorgt dat je deze borgt in je eigen werking. Je deelt je expertise en ervaringen met je collega’s.

●  Je bevraagt de overige LOP-werkingen naar hun ondersteuningsnoden en werkt een haalbaar en kwaliteitsvol aanbod uit voor hen.

●  Je begeleidt jongeren in het LOP, op school en in hun lokale gemeenschap zodat hun stem wordt meegenomen door wie de beslissingen neemt. Je betrekt collega’s en scholieren in deze input-/inspraaktrajecten en creëert zo kansen om de stem van scholieren te versterken, scholieren te werven en te communiceren over leerlingenparticipatie.

●  Je begeleidt scholieren(vertegenwoordigers) die de stem van scholieren brengen over gelijke kansen. Dat doe je minstens in de VLOR commissie diversiteit. Je volgt de actualiteit en wetgeving over deze thema’s.

●  Je vindt nieuwe kansen voor kruisbestuivingen en inspraaktrajecten om leerlingenparticipatie te versterken op niveau van de school, gemeente of Vlaanderen. Je deelt deze met je collega’s en zorgt dat we daar aan kunnen meewerken, als we dat willen.

●  Je verhoogt de competenties en expertise van het team en vrijwilligers in het werken met en binnen diversiteit.

●  Je maakt deel uit van het VSK-team en draagt samen met je collega’s bij aan ons beleid, de communicatie, vrijwilligerswerking, professionalisering, ...

WIE ZOEKEN WE?

We zoeken iemand die al bepaalde competenties heeft of kansen ziet om zichzelf in die richting te ontplooien. Met dat in het achterhoofd ben je een geschikte kandidaat voor de Vlaamse Scholierenkoepel en voor deze job:

>  als je ​een (tijdelijk) benoemd onderwijspersoneelslid bent dat in aanmerking komt voor detachering (dit is een door de overheid opgelegde voorwaarde voor een verlof wegens bijzondere opdracht. Meer info op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-bijzondere-opdracht

>  als je een hart voor jongeren hebt en graag met hen samenwerkt.

>  als je ervaring hebt met training of vorming geven aan jongeren om hun competenties te ontwikkelen en/of hun projecten te versterken..

>  als je kan werken met zeer verschillende doelgroepen: van 12 tot 18 jaar, van leerlingen tot directeurs in alle onderwijsvormen.

>  als je op maat kan werken, binnen de visie van de Vlaamse Scholierenkoepel

>  als je initiatief durft nemen en zelfstandig, creatief en efficiënt kan werken.

>  als je niet bang bent om de telefoon op te nemen en een afspraak vast te leggen met een school of een andere organisatie.

>  als je graag onderweg bent op bezoek bij leerlingen en organisaties in Vlaanderen en Brussel.

WAT BIEDEN WIJ?

●  Voltijdse tewerkstelling (38u)

●  Contract van bepaalde duur (4 maanden). Bij voorkeur indiensttreding tussen 10 augustus en 1 september 2020. Einde contract op 20 december 2020.

●  De Vlaamse Overheid kent een salaris toe dat gelijk is aan het activiteitssalaris dat je zou genieten als je in het onderwijs in dienst was gebleven. Je wordt aangeworven als personeelslid dat een verlof wegens bijzondere opdracht in het belang van het onderwijs geniet (een vorm van detachering van een vast benoemd personeelslid in het onderwijs of CLB).

●  Een fijn team van 10 professionele vormings- en beleidsmedewerkers.

●  Je werkt in Brussel (op wandelafstand van het centraal station), thuis en in op locatie in heel Vlaanderen

●  Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.

●  Een plek in een organisatie waar je jezelf kunt zijn, waar er hard gewerkt, maar even hard gelachen wordt, waar je uitgedaagd wordt om te leren, ruimte krijgt om te groeien en waar je best een fout mag maken.

ENTHOUSIAST?

Niet twijfelen! Solliciteer ​tot en met ​donderdag 25 juni 2020 door een korte sollicitatiebrief met cv naar sollicitatie@scholierenkoepel.be te sturen. Dit met vermelding ‘Sollicitatie LOP’ ten aanzien van Louis Notte (de voorzitter van VSK).

>  Voor meer info over de job kan je terecht bij onze coördinator Jesse Verleije (0472 185 931) of via sollicitatie@scholierenkoepel.be​.

>  Een jury maakt een eerste selectie op basis van een motivatiebrief en cv.

>  De gesprekken gaan ​online​ door op 2 juli, vanaf 17u.

D​E​ VL​AAMSE​ S​CHOLIERENKOEPEL​ ​WAARDEERT​ D​IVERSITEIT​, O​OK​ ​IN​ ​HAAR​ ​PERSONEELSBELEID.​ K​ANDIDATEN​ ​WORDEN GESELECTEERD​ O​P​ B​ASIS​ ​VAN​ H​UN​ KWALITEITEN​ E​N​ ​VAARDIGHEDEN​, O​NGEACHT​ G​ESLACHT,​ ​HANDICAP,​ ​CULTURELE ACHTERGROND​ O​F​ LEVENSBESCHOUWING.​ W​IJ​ ​BEHANDELEN​ J​OUW​ I​NGEZONDEN​ CV ​EN​ ​BRIEF​ ​MET​ ​ZORG​ ​EN​ ​DISCRETIE​.

GOED OM WETEN

Bij de Vlaamse Scholierenkoepel zijn het de scholieren die de medewerkers aanwerven. Hoe dat loopt, kan je bekijken in dit filmpje:

Reacties