Vacature: Medewerker Conflixers (Voltijdse detachering)

09 jun 2020

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs. VSK wil de stem van scholieren overal laten meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken we leerlingen en leerlingenraden in heel Vlaanderen en verkondigen we de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft.

VSK inspireert, traint en ondersteunt scholieren bij hun acties om zelf de school in handen te nemen. Daarom zijn we in 2016 gestart met De Conflixers. Conflixers zijn vrijwillige scholieren die ervoor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op hun school, die de handen uit de mouwen steken tegen pesten, uitsluiten en polariseren. Die moeite doen voor elkaar. Dit noemen we peer support: scholieren steunen scholieren.

Want leerlingen moeten mede-eigenaar zijn van de school. We weten ook dat jongeren in de eerste plaats bij elkaar gaan om raad te vragen en dat peer support pesten voorkomt door te werken aan een goede sfeer op school.

Wij helpen leerlingen bij het plannen van acties en om draagvlak te creëren bij de andere leerlingen. Ook trainen we hen in gesprekstechnieken. En daarvoor zoeken we een nieuwe collega.

JOUW OPDRACHT:

●  Je geeft vorming in peer support (Conflixers) aan scholen, jongeren en volwassenen. Via workshops, trainingen en trajectbegeleiding werk je mét leerlingen aan hun welbevinden.

●  Je werkt met doelen, evalueert deze en stuurt je eigen werk bij. Je deelt je expertise en ervaringen ook met je collega’s en verhoogt de kwaliteit van onze algemene werking.

●  Je gaat actief op zoek naar scholen om met leerlingen werk te maken van peer support. Je zoekt ook partners met een groot netwerk om onze vormingen bij de juiste volwassenen te krijgen.

●  Je hebt ruimte in je agenda om in te spelen op ideeën en initiatieven van de vrijwillige scholieren bij VSK. Je begeleidt bijvoorbeeld een project van vrijwilligers of versterkt actief hun competenties samen met collega’s, vrijwilligers en externen. Je werkt mee aan de activiteiten van onze vrijwilligerswerking en onze evenementen (zoals elk teamlid).

●  Je neemt de tijd om goed in te werken en je job en organisatie te leren kennen. Je zoekt en grijpt eigen professionaliseringskansen en neemt tijd om bij te leren.

●  Je toont dat peer support werkt. Je zoekt naar bewijzen dat leerlingenparticipatie werkt op school, schooloverstijgend, in het jeugdwerk en bij ons. Die zet je om naar communicatieve producten waarmee we directeurs, leerlingenraden en leerkrachten overtuigen van participatief werken.

●  Je maakt deel uit van het VSK-team en draagt samen met je collega’s bij aan ons beleid, de communicatie, vrijwilligerswerking, professionalisering, ...

WIE ZOEKEN WE?

We zoeken iemand die al bepaalde competenties heeft of kansen ziet om zichzelf in die richting te ontplooien. Met dat in het achterhoofd ben je een geschikte kandidaat voor de Vlaamse Scholierenkoepel en voor deze job:

>  als je ​een vastbenoemd onderwijspersoneelslid bent dat in aanmerking komt voor detachering (dit is een door de overheid opgelegde voorwaarde voor een verlof wegens bijzondere opdracht.)

>  als je een hart voor jongeren hebt en graag met hen samenwerkt.

>  als je ervaring hebt met training of vorming geven aan jongeren om hun competenties te ontwikkelen en/of hun projecten te versterken.

>  als je kan werken met zeer verschillende doelgroepen: van 12 tot 18 jaar, van leerlingen tot directeurs in alle onderwijsvormen.

>  als je op maat kan werken, binnen de visie van de Vlaamse Scholierenkoepel.

>  als je initiatief durft nemen en zelfstandig, creatief en efficiënt kan werken.

>  als je niet bang bent om de telefoon op te nemen en een afspraak vast te leggen met een school of een andere organisatie.

>  als je graag onderweg bent op bezoek bij leerlingen, verschillende onderwijsinstellingen en organisaties.

>  als je geen kansen tot zelfontplooiing laat liggen.

WAT BIEDEN WIJ?

●  Voltijdse tewerkstelling (38u)

●  Contract van bepaalde duur (12 maanden), met mogelijkheid tot verlenging

●  De Vlaamse Overheid kent een salaris toe dat gelijk is aan het activiteitssalaris dat je zou genieten als je in het onderwijs in dienst was gebleven. Je wordt aangeworven als personeelslid dat een verlof wegens bijzondere opdracht in het belang van het onderwijs geniet (een vorm van detachering van een vast benoemd personeelslid in het onderwijs of CLB).

●  Werkplaats: Brussel (op wandelafstand van het centraal station), thuis en in scholen in heel Vlaanderen

●  Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding

●  Een plek in een organisatie waar je jezelf kunt zijn, waar er hard gewerkt, maar even hard gelachen wordt,

waar je uitgedaagd wordt om te leren, ruimte krijgt om te groeien en waar je best een fout mag maken.

●  Bij voorkeur indiensttreding 1 september 2020

ENTHOUSIAST?

Niet twijfelen! Solliciteer ​tot en met ​zondag 28 juni 2020 door een korte sollicitatiebrief met cv naar sollicitatie@scholierenkoepel.be te sturen. Dit met vermelding ‘Sollicitatie Conflixers’ ten aanzien van Louis Notte (de voorzitter van VSK).

>  Voor meer info over de job kan je terecht bij onze coördinator Jesse Verleije (0472 185 931) of via sollicitatie@scholierenkoepel.be​.

>  Een jury maakt een eerste selectie op basis van een motivatiebrief en cv.

>  De gesprekken gaan ​online​ door op 6 en 7 juli, vanaf 19u.

D​E​ VL​AAMSE​ S​CHOLIERENKOEPEL​ ​WAARDEERT​ D​IVERSITEIT​, O​OK​ ​IN​ ​HAAR​ ​PERSONEELSBELEID.​ K​ANDIDATEN​ ​WORDEN GESELECTEERD​ O​P​ B​ASIS​ ​VAN​ H​UN​ KWALITEITEN​ E​N​ ​VAARDIGHEDEN​, O​NGEACHT​ G​ESLACHT,​ ​HANDICAP,​ ​CULTURELE ACHTERGROND​ O​F​ LEVENSBESCHOUWING.​ W​IJ​ ​BEHANDELEN​ J​OUW​ I​NGEZONDEN​ CV ​EN​ ​BRIEF​ ​MET​ ​ZORG​ ​EN​ ​DISCRETIE​.

GOED OM WETEN

Bij de Vlaamse Scholierenkoepel zijn het de scholieren die de medewerkers aanwerven. Hoe dat loopt, kan je bekijken in dit filmpje:

Reacties