Taakverdeling

Om een groep draaiende te houden moet er heel wat gebeuren: de vergadering voorbereiden en leiden, verslag nemen, budget in de gaten houden, overleggen met de directeur … Hieronder vind je een lijstje van mogelijke taken die je kan verdelen binnen de groep. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te gebruiken! En misschien vullen jullie een taak anders in, of hebben jullie andere belangrijke taken die hier niet tussen staan.

 

Voorzitter

Als voorzitter ben je het gezicht van de groep. Dat betekent dat je goed de mening van de hele groep moet kunnen verwoorden. En als het erop aankomt is het ook jouw taak om mee te gaan overleggen met de directeur en de leerkrachten. Verder ben je iemand die initiatief neemt en met je ideeën en enthousiasme leven brengt in de groep.

Aandachtspunten: Let erop dat je de mening van iedereen vertelt en niet enkel je eigen mening. Wees enthousiast in maar kijk regelmatig of iedereen nog mee is.

Extra tips voor de voorzitter vind je hier.

 

Ondervoorzitter

Als ondervoorzitter zit je best niet in je laatste jaar. Het is namelijk de bedoeling dat jij de jongere leerlingen in de groep vertegenwoordigt en de voorzitter helpt bij zijn taak. Doe vooral veel ervaring op om volgend jaar een belangrijke rol te kunnen spelen in de werkgroep of leerlingenraad. Dat wil niet zeggen dat je volgend jaar voorzitter moet worden. Want in elke functie kan je die ervaring gebruiken.

Aandachtspunten: Probeer aandacht te hebben voor alle leerlingen. Jij kan ervoor zorgen dat niet enkel de oudere maar alle leerlingen zich goed voelen in de groep. Vraag voor of na de vergadering eens wat ze ervan vinden. Probeer te onthouden waarom bepaalde acties een top of een flop worden. Die ervaring is belangrijk voor volgend jaar. 

 

Gespreksleider

Gespreksleider ben je niet per se voor een heel jaar. Je kan met enkele gespreksleiders afwisselen per vergadering of zelfs per onderwerp. Het is jouw taak om de gesprekken te leiden vanaf een agendapunt tot aan een beslissing. Denk op voorhand goed na over de agenda. Op welke vragen wil je aan het eind van de vergadering een antwoord? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn mening kan zeggen?

Aandachtspunten: Vraag af en toe aan de verslagnemer om voor te lezen welke conclusies hij heeft opgeschreven. Dit is een goede samenvatting en zo is iedereen nog mee. Vraag of iedereen met die beslissing akkoord gaat. Vergader ook eens in kleinere groepjes. Zo komt iedereen aan bod.

Tips voor vergadertechnieken vind je hier.

 

Verslagnemer

Eigenlijk maak jij een samenvatting van de vergadering. En dat is een hele belangrijke taak. Probeer ook tijdens de vergadering af en toe een stukje uit je verslag voor te lezen als samenvatting. Zo controleer je of je niets vergeten bent en weet je of iedereen het eens is met je conclusies. Gebruik best een voorgedrukt verslagblad zodat je niet te hard moet nadenken over de structuur van je verslag.

Aandachtspunten: Schrijf niet alleen het besluit op. Je kan bijvoorbeeld werken met twee kolommen: in de rechterkolom schrijf je vooral de besluiten en in de linkerkolom schrijf je de belangrijkste woorden of ideeën. Vaak worden er in een gesprek goede ideeën vergeten. Als jij die opschrijft kan je er later in het gesprek op terugkomen.

Meer tips rond verslag nemen.

Download het verslagblad.

 

Secretaris

Als secretaris ben je het archief van de leerlingenraad of werkgroep. Jij houdt de map bij met alle verslagen, antwoordmails van de directeur, affiches … Kortom, jij hebt het bewijsmateriaal van alles wat er de voorbije jaren gebeurd is. Jij bent ook het geheugen van de groep. Jij weet het best of ‘nieuwe ideeën’ ooit al eens geprobeerd zijn.

Aandachtspunten: Maak onderverdelingen per jaar en per activiteit. Zo kan je alles snel terugvinden. Verzamel oude posters maar zeker ook het draaiboek van je activiteit. Laat de map van de werkgroep of leerlingenraad altijd op school. Het zou niet de eerste keer zijn dat de map voorgoed verdwijnt.

 

Schatbewaarder

De schatbewaarder is de eerlijkste en nauwkeurigste persoon van de groep. Jij bewaart alle rekeningen en vult ze regelmatig (minstens maandelijks) in op de boekhouding. Maar het allerbelangrijkste is het overzicht dat je elke trimester geeft op de leerlingenraad. Zo kan iedereen helpen controleren dat er geen geld verdwijnt. Daarom ben je ook heel streng voor andere leerlingen die nog geld moeten terugbrengen.

Aandachtspunten: Hou zoveel mogelijk rekeningetjes bij en nummer ze als bewijsmateriaal. Als je de boekhouding regelmatig aan de begeleider of de directeur voorlegt, kunnen ze jou nooit iets verwijten. Doen!

Klik hier voor tips rond centen.

 

Catering

Jij bent de grootste snoeper van de groep. Of je woont toevallig dicht bij de winkel. Als je bij vergaderingen af en toe een goedkoop hapje of drankje meebrengt, maak je iedereen blij. Wees origineel en zorg ervoor dat het een verrassing blijft.

Aandachtspunten: Er zijn ook goedkope, gezonde en lekkere hapjes. Snij bijvoorbeeld enkele appels in stukjes en je zal iedereen zien smullen. Spreek op voorhand een budget af per vergadering.

 

Tijdsbewaker

Je bewaakt de timing tijdens de vergadering. Als een onderwerp te lang duurt, laat je dit weten. En vijf minuten voor tijd geef je een signaal zodat de verslagnemer nog snel de besluiten kan overlopen.

Aandachtspunten: Zorg voor een evenwicht tussen gezellige babbels en efficiënt werken. Soms is het tof als een leuk onderwerp een beetje uitloopt. Maar efficiëntie en resultaat geven nog meer voldoening.

 

Vertegenwoordiger in de schoolraad

De werkgroep of leerlingenraad beslist niet alles alleen. Voor sommige onderwerpen kan je best de mening vragen van ouders, leerkrachten en directie in de schoolraad. Jij neemt vragen vanuit de groep mee naar de schoolraad. Maar je moet ook vertellen wat er besproken is op de schoolraad aan de andere leerlingen.

Aandachtspunten: Probeer op een originele manier verslag uit te brengen van de schoolraad op de leerlingenraad. Maak er bijvoorbeeld quizvragen van, waarbij de andere leerlingen moeten raden wat er beslist is.

 

Communicatie/stuntteam

De werkgroep of leerlingenraad bestaat pas echt als rest van de school er ook iets van merkt. De leerlingen van het stuntteam bedenken na elke vergadering een grappige stunt om één van de besluiten bekend te maken. Schrijf een uitdagende vraag op het bord in een aantal klassen. Of behang het toilet van de leerkrachten met de foto’s van jullie vuile wc’s.

Aandachtspunten: Zoek kleine acties die niet teveel werk vragen en wacht er niet te lang mee. Het belangrijkste is niet ‘wat er gebeurt’, maar ‘dat er iets gebeurt’.

Wil je sociale media gebruiken? Lees er hier alles over.