Sterke en gemotiveerde leerkrachten zijn cruciaal

Wat verwachten scholieren van hun leraars?

De kwaliteit van de leerkrachten heeft grote gevolgen voor de schoolervaring van leerlingen. Een gemotiveerde en sterke leerkracht kan het verschil maken, maar een uitgebluste en ongeïnteresseerde leerkracht kan een leerling kraken.

Nieuwsberichten over verwachte lerarentekorten zijn de laatste jaren schering en inslag. Regelmatig wordt er gemord over de algemene kennis van afstuderende leerkrachten. Bovendien blijken veel beginnende leerkrachten er al snel weer de brui aan te geven. Tegelijkertijd worden de verwachtingen op de schouders van onderwijs, en dus ook op die van leerkracht, steeds zwaarder. Maar wat zoeken scholieren nu echt in een goede leerkracht?

Best veel, zo blijkt, en dat is terecht. Onderwijs van hoge kwaliteit kan niet zonder leerkrachten van hoge kwaliteit. Alleen al daarom willen scholieren leerkrachten die begrijpen dat voor de klas staan meer is dan lesgeven, en dat leerkracht zijn meer is dan een job. Een leerkracht die zelf niet gemotiveerd is zal immers ook nooit een enkele leerling kunnen motiveren.

Uiteraard moeten leerkrachten ook vakmensen zijn die weten waar ze mee bezig zijn. Dat begint met inhoudelijke kennis van hun vak, maar gaat veel verder. Een sterke leerkracht varieert met werkvormen, brengt de leerstof op een originele manier en denkt na over de beste manieren om te evalueren .

Leerlingen willen leerkrachten met een open instelling, die naar hen luisteren en hen zien als personen en niet als vaten die gevuld moeten worden met kennis.

Om topleerkrachten, met passie en kennis van zaken, voor de klas te krijgen is het cruciaal dat het beroep naar waarde wordt geschat. VSK vraagt dan ook erkenning voor de job van leerkracht. Meer werkzekerheid is cruciaal voor beginnende leerkrachten, bij meer positieve bekrachtiging (zowel mentaal als materieel) heeft iedereen baat. Maak van leerkracht een uitdagend beroep met groeimogelijkheden, verminder de planlast en geef leraars de kans om zichzelf te blijven uitdagen en verbeteren.