Stage en praktijk voor elke leerling

Scholieren geloven in praktijkervaring om beter te leren

Leerlingen zijn ervan overtuigd dat leren in de praktijk gewoon beter werkt. Helaas heeft niet elke leerling de kans om praktijkervaringen op te doen. En net dat aspect zien jongeren graag anders. VSK vindt dan ook dat elke leerling het recht heeft om te leren in de praktijk. 

Praktijkervaringen in de vorm van stages bieden belangrijke leerkansen voor leerlingen. Die stage is helaas niet voor iedereen op school weggelegd. En net dat aspect zien jongeren graag anders. VSK vindt dan ook dat elke leerling het recht heeft om gedurende een korte periode in een professionele setting te leren. Ook aso-leerlingen moeten stage kunnen lopen. Die ervaring moet wel aansluiten bij hun interesses en studierichting en moet dus inhoudelijk verrijkend zijn.

Stages zijn uiteraard maar één aspect van praktijkgericht leren. Een goede leerkracht kan in eender welke onderwijsvorm en studierichting theorie en praktijk op elkaar afstemmen en evenwichtig aan de leerlingen aanbieden, binnen de muren van de school of erbuiten. Het kan gaan om praktijkvoorbeelden, experimenten en interactieve werkvormen in de les, om leren binnen de werkplaatsen en praktijklokalen van de school of om activiteiten buiten de schoolmuren. Maar ook over aandacht voor ervaringen die leerlingen door eigen engagementen binnen en buiten de school opdoen.

Leerlingen  zijn ook  enthousiast  over  het  idee  van  maatschappelijke  stages. Tijdens  zo’n ‘stage’   zetten  leerlingen zich   voor   een   bepaalde   periode   en   op   verschillende   momenten   onbetaald   in   voor   een   ander.   Een maatschappelijke stage is in de eerste plaats een manier om een levensechte, praktische en sociale ervaring te beleven.  Ook  versterkt  het  de  burgerzin,  verruimt  het  de  leefwereld  van  scholieren en  oefent het  nieuwe vaardigheden. Net dat missen leerlingen vaak in hun huidige schoolloopbaan. Daarom is VSK overtuigd van de meerwaarde van maatschappelijke stage.