School zelf ook bron van stress bij jongeren

28 sep 2017

VSK onderschrijft oproep Hoge Gezondheidsraad om stress en burn-outs al op jonge leeftijd aan te pakken

​​Stress, burn-out​ ... het zijn ​geen ​dingen​ waar jongeren pas mee geconfronteerd worden van zodra het werkleven begint. Net als de Hoge Gezondheidsraad ​vraagt de Vlaamse Scholierenkoepel​ (VSK)​ dat de school jongeren hiermee ​leert omgaan, maar daarnaast vragen we ook dat de school ​zelf haar verantwoordelijkheid ​neemt om de stress die ze bij jongeren teweeg brengt in de perken te houden.​

Scholieren zien het als de taak van onderwijs om taboes te doorbreken door de zaken te benoemen, weliswaar zonder daarbij te stigmatiseren of overmatig te problematiseren. 'Scholen moeten de negatieve gevolgen van psychische aandoeningen erkennen, maar tegelijkertijd ook focussen op de oplossingen. Het is namelijk iets wat iedereen kan overkomen en leerlingen moeten weten dat het vaak geen kwestie is van schuld of aanstellerij', legt VSK-voorzitter Rania el Mard uit.

​​Op school worden mentale problemen ​volgens scholieren echter no​​g te vaak doodgezwegen. 'We roepen ​daarom net als ​de Hoge Gezondheidsraad op om ons er al van jongs af aan mee​ te confronteren en​ te leren omgaan. Voor ons is het zelfs zo belangrijk dat we het graag in de nieuwe eindtermen willen zien​​'​,​ ​vertelt el Mard.​ 'Onderwijs kan inderdaad niet elk probleem van de samenleving oplossen, maar het is een feit dat we van ons 6de tot ons 18de​ sowieso op de schoolbanken zitten, gemiddeld 30 uur per week. Dé plek dus om ons niet alleen kennis bij te brengen, maar ons ook te helpen groeien als mensen​.'

Leerlingen kampen ook al op jongere leeftijd met stress. ​​Daarom is h​et is het minstens even belangrijk dat de school hen niet enkel actief wapent tegen deze gevaren, maar er zeker ook niet zelf toe bijdraagt. Veel leerlingen wijzen immers naar school als een van de grootste stressfactoren in hun leven. Aan het begin van ​dit schooljaar bezorgde​ ​VSK​ ​daarom alle​ middelbare ​scholen digitaal 32 recepten om de​ grootste​ bronnen van stress​ (​zoals puntendrang, huiswerk, strenge regel​s​ of de drempels die leerlingen ervaren om zichzelf te zijn)​ ​aan te pakken. Die recepten werden bedacht door scholieren zelf, naar aanleiding van ons Scholierencongres over stress op school vorig schooljaa​r. 

Stress op school: meer dan yoga en een stressbal

 

Reacties