Persreactie - Speekseltests in Brasschaat

26 jun 2019

De directies van de secundaire scholen in Brasschaat hebben na een overleg besloten om in de toekomst speekseltest af te laten nemen door leraren. Zo willen ze nagaan of een leerling drugs gebruikt.Als Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) vinden we het jammer dat de scholen bij de aanpak van een belangrijke problematiek als drugsverslaving zo sterk de focus leggen op controleren en straffen. “Wanneer een leraar denkt dat een leerling problemen heeft met drugs moet er een gesprek volgen”, zo zegt voorzitter Johan Xhonneux, “Bespreek de bezorgdheden met de leerling, kijk hoe je als school hulp kan bieden en welke begeleiding er misschien nodig is.

”

Leerlingen geven in de bevragingen van VSK regelmatig aan dat ze vinden dat verslavingen en drugs onderwerpen zijn die op school open besproken moeten kunnen worden. Als scholen heel de tijd gaan bezig zijn met het verzamelen van bewijs en de leraren zelf politie gaan spelen door speekseltests af te nemen zal dat de sfeer helaas op school niet echt verbeteren”, aldus Xhonneux. “Wat de scholen ook gaan doen, het is cruciaal dat ze samen met de leerkrachten, met de ouders, maar zeker ook met de leerlingen zélf duidelijke afspraken maken. Dan staat iedereen achter de regels, weten alle leerlingen waar ze zich aan kunnen verwachten, en kunnen de problemen die er zijn samen aangepakt worden.”