OPROEP: klassen gezocht om feedbacktool uit te testen

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) werkt aan een feedbacktool. Tegen december 2018 hebben wij een instrument klaar waarmee leerkrachten betrouwbare en zinvolle feedback kunnen verzamelen bij hun leerlingen. Om kwaliteit te garanderen werken we daarvoor samen met een onderzoeker. Maar we zoeken ook klassen en leerkrachten om de eerste versie van onze tool en van de vragenlijst te testen.

Voor maart - april 2018 zijn we op zoek naar ...

Minstens 6 klassen om twee lesuren te kapen. Daarin laten we leerlingen spreken over hun ervaringen en waar ze feedback over kunnen geven en/of de formulering van vragen. We zoeken een mix van klassen uit alle graden en onderwijsvormen (van aso-bso-kso-tso). 

Aansluitend of voorafgaand doen we graag een interview met een klasleerkracht over de inhoud van de vragenlijst. Daarbij mogen natuurlijk ook andere collega's van op school aansluiten.

Voor mei 2018 zijn we op zoek naar ...

50 klassen die de eerste versie van de feedbacktool digitaal willen invullen. Op basis van die gegevens analyseren wij de betrouwbaarheid van ons instrument en verbeteren we onze feedbacktool. 

Meedoen?

Stuur ons dan zo snel mogelijk een mailtje met meer info over de school en de klas waarmee je wil uittesten (onderwijsvorm, jaar, aantal leerlingen ...).

Mail ons