Onderwijs in coronatijden: scholieren geven aandachtspunten voor de komende weken

21 mrt 2020

De uitbraak van het coronavirus gooit ook het onderwijs stevig door elkaar. De lessen worden geschorst en de leerlingen volgen hun schoolwerk van thuis op. Op alle scholen doen leerkrachten en directies hun uiterste best om hun leerlingen in moeilijke omstandigheden toch nog kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Als Scholierenkoepel waarderen we deze inspanningen en dragen we graag ons steentje bij, door te luisteren naar hoe leerlingen deze eerste dagen ervaren hebben, en welke tips ze nog hebben voor de scholen.

Heb jij vragen over de coronamaatregelen op school? Wij hebben antwoorden.

Wij verzamelden bij de scholieren deze aandachtspunten voor de komende weken:

  • Luister naar de noden en toon flexibiliteit.

Dit is de belangrijkste vraag van scholieren: blijf met ons praten, vraag naar wat we nodig hebben. En verwacht dus niet dat we thuis gewoon dezelfde hoeveelheid leerstof volgens hetzelfde strakke schema kunnen verwerken. Strikte deadlines hebben op dit moment niet zo veel zin en zorgen vooral voor stress. Sommige leerlingen geven zelfs aan nu méér werk te hebben voor school dan voordien. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Van verschillende scholieren hoorden we zelfs dat hun scholen de richtlijnen in verband met het niet aanbieden van nieuwe leerstof en het niet-verplichte karakter van de opdrachten niet opvolgen, of hier niet duidelijk over zijn. 

  • Communiceer duidelijk over de afspraken.

 Leerlingen waarderen het wanneer de school goede afspraken maakt over de aanpak van de online lessen en taken en hier duidelijk over communiceert. Ze verwachten dat leerkrachten overleggen over het geven van opdrachten, zodat het werk wat verspreid kan worden. Alle info over de opdrachten moet beschikbaar zijn op een voor iedereen overzichtelijke manier.

  • Help bij de planning.

Heel wat scholieren vinden het aangenaam dat ze nu zelf meer hun planning en leerproces kunnen bepalen. Maar niet iedere leerling is even sterk hierin. Zij hebben hulp nodig van de school om alle taken en toetsen die op hen afkomen ingepland te krijgen. Zonder die leerkansen, vallen ze uit de boot.

  • Geef bruikbare feedback.

Dat de focus op punten tijdens deze weken verdwijnt is goed, maar leerlingen verwachten nog wel inhoudelijke feedback op de opdrachten die ze maken. Ze willen weten waar ze nog aan moeten werken en hoe ze dat moeten aanpakken. Tenslotte is daar net nu echt tijd voor.  Niet elke leerling kan in dezelfde mate terugvallen op hulp van de ouders of de omgeving bij de taken. Scholieren waarderen de kans om ook online vragen te kunnen stellen aan hun leerkrachten over de leerstof.

  • Blijf voldoende prikkelen.

Voor sommige scholieren is wat ze nodig hebben net méér uitdaging. Ze vervelen zich nu de intensiteit van de lessen wat minder wordt. Heel wat leerlingen zijn bezorgd over de leerachterstand die ze kunnen oplopen. Zeker scholieren in hun laatste jaar maken zich zorgen over de waarde van hun diploma. Scholieren die hier om vragen moeten nog zo veel mogelijk uitgedaagd worden.

  • Houd rekening met alle leerlingen.

Het is belangrijk om een extra inspanning te leveren om na te gaan of ook kansarme leerlingen mee zijn.  Hebben ze het nodige materiaal? In veel huizen is er bijvoorbeeld geen computer, of maar één toestel om te delen met het hele gezin. Ook een goede internetverbinding is niet voor elke leerling een vanzelfsprekendheid. Maar ook: hebben ze de juiste informatie gevonden? Weten ze wat ze moeten doen? Niet iedere leerling kan in de omgeving rekenen op dezelfde ondersteuning om van thuis uit aan de slag te gaan.

  • Jouw getuigenis?

Om leerkrachten en scholen zo goed mogelijk te laten inschatten hoe scholieren deze coronasituatie beleven, verzamelen wij getuigenissen. Hoe gaat jouw school hiermee om? Wat is er wel en niet goed? Heb jij twijfels bij de aanpak van je school, of net een complimentje te geven?

Heb jij moeite of problemen om je taken en lessen te volgen? Deel jouw getuigenis.

Reacties