Onderhoud je netwerk

Verzorg jullie contacten

Gedurende het voorbije schooljaar hebben jullie stevig werk geleverd: leuke acties georganiseerd, enkele zaken op school aangekaart bij de directie, eventueel een verandering in het schoolreglement … Doorheen het jaar hebben jullie dus met heel wat mensen samengewerkt en hopelijk steeds op een positieve manier. Al die personen samen vormen jullie netwerk. Met het einde van het schooljaar in zicht is het slim om dat netwerk eens in kaart te brengen en wat extra aandacht te besteden aan jullie contacten.

Hoe doe je dat?

1. Roep de leerlingenraad samen om eens na te denken over jullie netwerk.

2. Organiseer een brainstorm en schrijf jullie netwerk neer in een mindmap (spinnenweb). Op die manier kan je overzichtelijk neerschrijven met wie je dit jaar allemaal hebt samengewerkt, wie je via wie kent en hoe je hen kan bereiken. Vermeld ook zeker voor welk project jullie samenwerkten en via welk contact jullie elkaar kennen. Tip: Bubbl is een leuke manier om dat te doen.

3. Contacteer alle personen die in jullie netwerk zitten en doe nog iets voor hen of samen met hen om het einde van het schooljaar - en dus van jullie samenwerking - te vieren. De boodschap die jullie meegeven is: ‘Bedankt voor de goede samenwerking, hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw op jou rekenen!’ Dat kan met een receptie op de speelplaats, maar evengoed met een kleine attentie.

4. Hou de uitkomst van deze brainstorm goed bij zodat de leerlingenraad er volgend schooljaar makkelijk gebruik van kan maken. Op die manier kan de leerlingenraad makkelijk zien met wie er al is samengewerkt en hoe die persoon te bereiken is.

 

Vraag een workshop 'Draagvlak creëren' aan