Moet een school alle godsdiensten aanbieden?

Dat moet, als het een officiële school is.

De Belgische Grondwet zegt dat alle leerlingen recht hebben op een morele of godsdienstige opvoeding op school.

Officiële scholen (= scholen van het gemeenschapsonderwijs + stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen) moeten tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen onderwijs in één van de erkende godsdiensten. De erkende godsdiensten in België zijn het katholicisme, de orthodoxe godsdienst, het anglicanisme, het protestantisme, het jodendom en de islam. Daarnaast moeten die scholen ook niet-confessionele zedenleer aanbieden, een vak dat niet op een godsdienst gebaseerd is.

Als je je voor het eerst inschrijft in een officiële school, moeten je ouders schriftelijk meedelen dat je een cursus in die godsdienst wil volgen. Normaal geeft de school bij de inschrijving een formulier aan je ouders waar je de keuze kunt maken tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Bij de start van elk schooljaar kan je die keuze wel nog wijzigen en eventueel veranderen van school.

Vrije scholen (katholieke scholen, joodse scholen, bepaalde methodescholen…) mogen dit invullen volgens hun eigen pedagogisch project en moeten niet alle godsdiensten aanbieden.