Meer ademruimte op school

Het onderwijs moet volgens de Vlaamse Scholierenkoepel mee evolueren met de moderne maatschappij. Jongeren willen zich op hun gemak voelen op hun school en tijdens de lessen. Ze hebben nood aan onderwijs op hun tempo.

Jongeren vragen ademruimte voor dingen die minder vlot gaan en willen de tijd krijgen om extra inspanningen te doen voor leerstof die ze net heel interessant vinden.

Leerlingen hebben nood aan een evenwichtige lessenrooster en voldoende rustmomenten. Ruimte voor vrije tijd op school dus. Vrije uren na school moeten ook vrije uren zijn. De school moet dit respecteren.