Mag de leerlingenraad samenkomen tijdens corona?

Ja, de leerlingenraad mag samenkomen, als de school dit toelaat.

Let wel: hou het veilig. Respecteer in ieder geval de nodige veiligheidsmaatregelen: hou voldoende afstand, zorg voor verluchting en draag een mondmasker als je onvoldoende afstand kan houden. 

Kiezen jullie er toch voor om online te vergaderen? Dan hebben we 5 gouden tips.

Mag ik als leerlingenraad (of feestcomité, werkgroep, Conflixersgroep, ...) een externe uitnodigen op school? 

Ja, dat mag als het gaat over eenessentiële derde”. Een externe nascholer of ondersteuner kan naar school komen als de nascholing of ondersteuning essentieel is voor jullie werk én als de nascholing niet online kan doorgaan. Externen moeten wel de veiligheidsregels van de school volgen: mondmasker dragen en voldoende afstand bewaren. 

De Vlaamse Scholierenkoepel is zo'n essentiële derde. Wij bekijken graag wat we bij jou op school, of online, kunnen doen om de leerlingenraad (nog) beter te laten werken. Ontdek ons aanbod.

Reacties