Maak school goedkoper

De kostprijs van onderwijs mag geen leerlingen uitsluiten

Waar blijft die maximumfactuur in het secundair onderwijs? De Vlaamse Scholierenkoepel pleit voor kostenbeheersing in onderwijs om te vermijden dat leerlingen sommige scholen of richtingen vermijden door een tekort aan geld of omdat ouders denken dat de school of richting te duur is.

In het secundair onderwijs kunnen de schoolkosten hoog oplopen: vervoer van en naar de school, uitstappen en reizen, kopies, boeken, rekenmachine, werkmateriaal … De kostprijs van een jaar secundair onderwijs kan zo al gauw bijna 1000 euro bedragen. Bovendien leeft de vrees dat de schoolfactuur nog omhoog zal gaan om de besparing in onderwijs te compenseren.

Omdat gratis secundair onderwijs niet meteen snel te realiseren is, pleiten scholieren voor kostenbeheersing. Verplicht scholen dan ook een kostenbewust beleid te voeren met een correcte en duidelijke bijdrageregeling aan de hand van een lijst met alle onkosten die dit schooljaar verwacht worden. Maak openbaar vervoer van en naar de school of stageplek gratis, verhoog de schooltoelagen en participatietoelagen en automatiseer ze. Ten laatste eisen scholieren dat de besparing in onderwijs niet doorgerekend mag worden in de schoolfactuur. In het basisonderwijs bestaat de maximumfactuur al, nu nog in het secundair.