Leren evalueren in de leerlingenraad

Evalueren, waarom zou je?

Als je evalueert, bekijk je de vorige activiteit door de ‘wat kan er beter’-bril. Ook al ga je niet opnieuw meedoen met Stressfactor of De Strafste School, je kan wel leren hoe je sommige fouten niet meer gaat maken.

Evaluaties gebeuren vaak spontaan. 'Fijn dat jullie een rozenverkoop organiseerden!’, 'De prijs van een ticket voor het eindejaarsbal is wel erg duur', 'Leuk dat jullie fairtrade verkopen, zo is er nog eens iets lekkers op de speelplaats'.

Misschien heb je wel al eens een gelijkaardige opmerking gehoord op jouw school. Die evaluaties zijn waardevol, maar blijven beperkt. Daarom is het belangrijk om met je organiserend groepje eens kritisch terug te kijken naar de activiteit of actie die jullie op poten hadden gezet.

Je krijgt een antwoord op deze vragen

Evalueren kan allerlei vormen aannemen. Afhankelijk van de activiteit kan je verschillende dingen evalueren:

  • Je kennis over de activiteit: Wat wilden we bereiken met onze activiteit? Hebben we die doelstelling(en) gehaald?
  • Het bereik van je doelgroep: Hebben we iedereen bereikt die we wilden bereiken? Waarom nam niet iedereen deel?
  • De succesfactoren: Wat was er fantastisch aan deze activiteit? Wat moeten we zeker behouden?
  • De mindere punten: Wanneer liep het mis? Wat kon er beter?
  • De samenwerking: Hoe hebben we samengewerkt? Waar moeten we volgende samenwerking op letten?

Vooraf bepaal je op welke vragen je een antwoord wil. Niet elke activiteit moet je even grondig evalueren. Soms is een korte evaluatie met maar 2 vragen voldoende. Er is ook een groot verschil in de soort activiteit die je wil evalueren: het evalueren van de werking van jullie groep op zich neemt meer tijd in beslag dan de evaluatie van de Sinterklaas-activiteit.

Wat doe je met de antwoorden?

Even luisteren wat er niet goed zat en klaar? Als je zo evalueert, kan je het even goed achterwege laten. Het doel van evalueren is juist leren uit wat er niet super ging. Dus:

  • Maak een verslag van wat er gezegd is en haal het boven wanneer je weer iets organiseert.
  • Gaat het over een activiteit die je elk jaar doet? Steek het verslag dan ook bij de andere documenten over de activiteit.
  • Stel iemand aan die de belangrijkste opmerkingen onthoudt en het bij de volgende activiteit terug op de agenda zet.