Leerlingen vragen flexibele(re) schoolloopbanen

Sterktes écht ontdekken 

In het middelbaar geldt als uitgangspunt dat elke leerling alle lessen met de andere leerlingen moet volgen en binnen het jaar moet slagen voor alle vakken. Scholen kunnen gebruik maken van de regelgeving over individuele leertrajecten; een aangepast traject voor leerlingen die hier nood aan hebben. In de praktijk maakt maar een klein aantal scholen hier gebruik van. Daarom pleit VSK voor meer flexibiliteit en aandacht individuele interesses en competenties. Door iedereen grotendeels hetzelfde programma aan te bieden is het vuur om te leren bij veel leerlingen een flauw waakvlammetje geworden. Tijd dus om dat vuur terug aan te wakkeren door in te zetten op meer flexibiliteit. 

Leerlingen vragen leerlinggericht onderwijs dat inspeelt op wie zij zijn. VSK pleit voor een soepelere houding van scholen binnen de schoolloopbaan. Meer keuzevakken, meer differentiatie, mogelijkheden tot vrijstellingen, ondersteuning en uitdaging. Dat betekent niet dat leren in een klasgroep moet verdwijnen. Ver doorgedreven individuele trajecten zoals deze nu bestaan in het hoger onderwijs is niet de vraag van VSK. Een fijn evenwicht zoeken is de boodschap.