Keuzevakken! Keuzevakken! Keuzevakken!

Op alle plaatsen waar VSK met leerlingen praat weerklinkt hetzelfde refrein: keuzevakken, keuzevakken, keuzevakken! Leerlingen willen best graag leren, maar hebben nood aan de vrijheid om hun eigen weg te zoeken. Door iedereen grotendeels hetzelfde programma aan te bieden is het vuur om te leren bij veel Vlaamse scholieren een flauw waakvlammetje geworden. Tijd dus om dit vuur terug aan te wakkeren door volledig in te zetten op keuzevakken.

Leerlingen hebben nood aan een ruim aanbod van keuzevakken waarbij ze in contact kunnen komen met zoveel mogelijk verschillende vakgebieden. Op deze manier verbreedt hun horizon en kunnen ze zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen schoolloopbaan opnemen. Via keuzevakken leggen leerlingen eigen accenten in hun studietraject. Ze gaan voor nieuwe uitdagingen of diepen een gekend talent verder uit. Iets minder aandacht voor het klasgemiddelde dus en een meer dan gemiddelde aandacht voor wat leerlingen goed kunnen.

Mogelijke keuzevakken zijn politiek, economie, lichamelijke opvoeding, huishoudkunde, actualiteit, Spaans, gezondheid, EHBO, ICT… Zet volop in op flexibiliteit. Als je als school maar één of twee keuzevakken aanbiedt, dan is ze onvoldoende ambitieus.