Inspraak op school: mag het wat meer zijn?

Leerlingenparticipatie is nog geen vanzelfsprekendheid 

Leerlingen kunnen op heel wat manieren een stempel drukken op hun school. Open discussiemomenten, ideeënbus, wekgroepen, de schoolkrant, klasuurtje, maar de leerlingenraad is natuurlijk de meest gekende manier van inspraak. Sinds 2004 bestaat er een ‘participatiedecreet’ dat de regelingen rond inspraak op school moet regelen. Daarin vind je de de wetgeving rond inspraak van leerlingenraden en schoolraden. VSK zorgde voor een vlot leesbare versie. Als je vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan er klacht ingediend worden bij indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Check hier de kijk van VSK op participatie 

Wat mist VSK nog? 

De Vlaamse Scholierenkoepel VSK pleit al meer dan 15 jaar voor meer en betere inspraak van leerlingen. We zetten ons elke dag in om scholen en leerlingen te ondersteunen. Een uitgebreid aanbod kan je hier vinden.

VSK gelooft in het participatiedecreet, dat in 2014 lichtjes gewijzigd werd, want het heeft veel in gang gezet. VSK is blij dat de regels rond inspraak op papier staan. De leerlingenraad en de schoolraad zijn dan ook goede plekken om inspraak de garanderen. Maar een gedurfde en ambitieuze visie van onze politici en echte verandering op de schoolbanken, daar ziet VSK niet veel van. Spijtig, want leerlingen hebben wel goesting in meer inspraak. Hier enkele van onze ideeën tot verbetering

  1. VSK vraagt opvolging van het decreet. De laatste toonaangevende cijfers vzijn van bijna 15 jaar geleden. Ongehoord, vind VSK. Goed onderzoek kan meer zicht geven op de effecten van leerlingbetrokken scholen en kan helpen bij beleidvoeren.
  2. Het frustreert scholieren dat als ze zich op een serieuze manier willen engageren voor een betere school, er niet naar hen geluisterd wordt. En een grote  factor is vaak de directeur. De persoonlijkheid van de directeur bepaalt wat er met de mening van scholieren gebeurt. Op plekken waar de directeur wel luistert naar zijn leerlingen, zijn leerlingen zeer tevreden en voelen ze zich nauw betrokken bij ‘hun’ school. Maar op vele plekken zien we inspraak 'voor de schone schijn'. De minister heeft de taak om de scholen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, maar ook directies goesting te geven om participatie en burgerschap te laten leven op school.
  3. VSK vraagt om leerlingenraden serieus te nemen ook over belangrijke thema's op school zoals bv. het schoolreglement. Nu ontbreekt de reflex om belangrijke beslissingen af te toetsen bij de leerlingen die elke dag op de schoolbanken moeten zitten. VSK Verwacht daarom van schoolbesturen dat ze het advies van scholieren vragen over bijvoorbeeld schoolkosten, schoolregels en de examenroosters. Leerlingen denken écht graag mee. 

Lees hier wat VSK vraagt aan de minister 

Wat staat er in de wet over de leerlingenraad? 

Vraag een presentatie over participatie op school aan