Betere studiekeuzebegeleiding graag!

Schoolloopbaanbegeleiding is cruciaal

Steeds vaker vangen we signalen op dat jongeren niet weten wat te studeren na of tijdens hun middelbare studies. Misschien een beetje normaal, want een studiekeuze heeft een grote impact op je levensloop. Anderzijds duidt dat er ook op dat leerlingen zich niet keuzevaardig voelen. De Vlaamse Scholierenkoepel wil daarom een sterke begeleiding van het studiekeuzeproces doorheen de hele schoolloopbaan.

Elke school moet aandacht besteden aan leren kiezen. Niet af en toe, maar tijdens de volledige schoolcarrière van de leerling. Bovendien moeten het hele schoolteam en de leerling actief betrokken zijn bij het studiekeuzeproces. Dus in plaats van een SID-in, een les ‘verdere studies’ of een oriënteringsproef te organiseren is het belangrijk alle mogelijkheden aan te bieden in een overzichtelijk, samenhangend, begeleidend, individueel en dus sterk studiekeuzetraject.

Goede schoolloopbaanbegeleiding kan enkel plaatsgrijpen onder twee specifieke voorwaarden. Ten eerste moet het volledige schoolteam zich verantwoordelijk voelen en die verantwoordelijkheid ook opnemen. Ten tweede is een gedragen visie op studiekeuzebegeleiding een must. Dat wil zeggen dat de school de leerling betrekt, informatiemomenten voorziet, werkt aan studie- en keuzevaardigheden, positieve en beargumenteerde adviezen schrijft en niet-bindende oriënteringsproeven aanbiedt tijdens de volledige schoolloopbaan van de jongere.

Scholieren vragen dat de studiekeuzebegeleiding door het CLB gebeurt omdat zij de expertise hebben en dat leerkrachten opgeleid worden om de begeleiding te ondersteunen. Verder moet de mogelijkheid bestaan om een advies van de klassenraad niet te volgen, want hoe kan je leerlingen keuzevaardig maken, als je ze zelf geen beslissingen laat nemen?

Wiskunde bepaalt nog te vaak de studiekeuze

Leerlingen hechten veel belang aan het vak wiskunde als ze hun studiekeuze maken en ook leerkrachten laten zich vaak door de wiskunderesultaten leiden als ze advies geven. Jammer is dat scholieren zich soms laten afschrikken om een wetenschappelijke (=STEM) richting te kiezen, net omdat de schrik hebben van de ‘zware wiskunde’.