17 dingen om nu rekening mee te houden als school

03 dec 2021

Op vrijdag 3 december vernamen we van het Overlegcomité dat vanaf maandag elke middelbare school verplicht wordt om minstens de helft van de lestijd in afstandsonderwijs te organiseren. Dat brengt voor scholen en scholieren heel wat snelle verandering met zich mee.

Wij lijstten recent enkele aandachtspunten op voor scholen die twijfelden over het invoeren van afstandsonderwijs. Graag geven we je een update van deze lijst voor de nieuwe situatie.

Voor het stuk (deeltijds) afstandsonderwijs:

 • Betrek leerlingen in de beslissingen over afstandsonderwijs: mee weten, mee denken, mee beslissen. Bijvoorbeeld via de leerlingenraad of een klasgesprek. Evalueer ook samen met je leeringen.
 • De laatste dagen voor de examens hebben scholieren nog veel vragen die ze willen stellen aan hun leerkrachten. Zorg ervoor dat dit ook laagdrempelig en kwaliteitsvol kan binnen (deeltijds) afstandsonderwijs. Sommige leerlingen hebben nood aan meer dan een eenmalige livesessie met de hele groep.
 • Zorg dat wie wil steeds op school terecht kan, dit kan uit noodzaak zijn zoals thuis geen internet, of uit voorkeur van de scholier zelf.
 • Zorg ervoor dat de hoeveelheid werk voor scholieren behapbaar blijft. Bij afstandsonderwijs vervalt de grens tussen schoolwerk en huiswerk en wordt het sneller te veel voor scholieren. Vraag je als leerkracht af of elke taak noodzakelijk en nuttig is in deze omstandigheden.
 • Heb oog voor de manier(en) waarop er gecommuniceerd wordt. Zorg ervoor dat alle leerkrachten eenduidig een bepaald kanaal gebruiken, zodat scholieren niet én via Smartschool, én via mail, én via een whatsappgroep opdrachten kunnen krijgen. Communiceer die afspraken ook duidelijk, zodat leerlingen ook weten hoe ze leerkrachten moeten contacteren.
 • Bevraag bij leerlingen wat ze nodig hebben om van de (beperkte) periode afstandsonderwijs een succes te maken. Dit kan materiaal zijn, maar zich ook richten op mentaal welbevinden.
 • Maak duidelijk waar scholieren terecht kunnen voor hulp omtrent examenstress en faalangst. Digitaal hulp zoeken, is niet altijd even simpel.
 • Neem ons uitgebreid advies rond blended learning er nog eens bij.

Voor het stuk onderwijs op school, indien de school daarvoor kiest, maximaal de helft van de lestijd:

 • Voorzie mondmaskerpauzes
 • Voorzie genoeg frisse lucht door te ventileren. Dit werd ook verplicht door drempels in te stellen voor CO2-meters. Herbekijk indien nodig de kledijregels, zoals die voor hoofddeksels en jassen in de klas, zodat leerlingen zich beter warm kunnen houden.
 • Maak het mogelijk voor scholieren om bij studie-uren aan het begin en het einde van de schooldag naar huis te gaan als ze dat verkiezen

Examens:

 • Voorzie tijdig een duidelijke examenplanning.
 • Zorg ervoor dat het beleid rond het missen van examens duidelijk is alvorens de examenperiode begint. Elke school zal minstens één scholier hebben die in quarantaine moet en dan is het minder stresserend wanneer je op voorhand weet wat er dan gebeurt. Bespreek dit met de leerlingen op voorhand.
 • Zorg ervoor dat de examens zo normaal mogelijk verlopen, wijk desnoods uit naar een grotere en verwarmde locatie in de buurt zodat afstand en ventilatie ervoor kan zorgen dat het mondmasker zo weinig mogelijk gedragen moet worden.
 • Examens moeten bij voorkeur in de voormiddag gepland worden, dit zorgt voor minder studeerstress en komt ook beter uit met de planning van het openbaar vervoer. Uitzonderingen moeten maximaal besproken worden met leerlingen.
 • Denk al na over hoe je als klastitularis en leerkracht feedback geeft op de resultaten van scholieren, dit hebben ze nodig om zo goed mogelijk te groeien.
 • Denk na of élk vak ook effectief een examen nodig heeft. Ook bij Pasen, bijvoorbeeld.

Reacties