10 manieren om (snel) de mening van alle leerlingen te weten

Vergaderen met de hele school is geen goed plan. Er zijn gelukkig genoeg andere manieren om de mening te vragen van de hele school. Maar waarom zou je dat doen?

 1. Het staat in de wet (enkel voor leerlingenraden) 
 2. Jullie zijn maar een klein groepje en waarschijnlijk vertegenwoordigen jullie niet alle graden, jaren, richtingen, … op school. Jullie kunnen simpelweg niet weten wat de hele school denkt.
 3. Met meer weet je meer en heb je meer ideeën.
 4. Macht van de massa! ‘80% van alle leerlingen op school vindt dat …’ maakt meer indruk op de directeur dan ’12 leerlingen zijn van mening dat… ‘.

Sandwichmannen

Leerlingen lopen met een kartonnen doos als harnas over de speelplaats. Op elke doos staat een andere vraag. De rest van de school kan hun mening komen opschrijven. De sandwichmannen spreken ook zelf groepjes leerlingen aan om hun idee op te schrijven.

De tafel

Zet een oude caravan, tent, of, als je ’t eenvoudig wil houden, een tafel op de speelplaats, bevolk die met enkele enthousiastelingen van de leerlingenraad.

Onderwerp de leerlingen aan een vragenlijst over de school, ga op zoek naar hun diepste verlangens voor en vragen over de school, en vertel hen en passant waar die rakkers van de leerlingenraad eigenlijk mee bezig zijn. 

Fotoreportage*

Wat zijn voor leerlingen leuke en minder leuke situaties of plaatsen op school? Geef je medeleerlingen de uitdaging om die plaatsen of situaties te fotograferen die volgens hen beter kunnen of die ze net heel fijn en goed vinden. Een situatie (bv. in de refter, op het secretariaat, aan de schoolpoort, …) kunnen leerlingen uitbeelden en daar dan een kiekje van nemen. Verzamel de foto’s of bespreek ze kort met de fotografen..

Een Chokotoffe dag!

Sta ’s morgens als leerlingenraad aan de schoolpoort klaar met een zak Chokotoffen (of iets anders lekkers in een verpakking). Iedere leerlingen die de school binnenkomt krijgt één Chokotoff en een “Chokotoffe dag!”.

Iets verder hangt een affiche met een vraag op en staan andere leerlingenraders klaar met drie stembussen (met elk een antwoord erop geplakt). De leerlingenstemmen  deponeren hun papiertje in de bus met het antwoord van hun keuze. De leerlingenraad telt nadien welke stembus de meeste papiertjes bevat .

Een babbelbox

Wil je over een bepaald thema de mening kennen van de leerlingen, leerkrachten en andere mensen op jouw school? Wel, zet weer je tentje op, duw er een zetel in, en plaats er een videocamera voor. Laat de mensen zich in de zetel nestelen en hun gedacht zeggen voor het oog van de camera. Probeer met de leerlingen het grote verhaal te vatten in een paar krachtlijnen, en op basis daarvan tot een onderbouwd besluit te komen. 

Een muurkrant

Werd er iets georganiseerd op school en wil je achteraf te weten komen wat iedereen ervan vond? Hang dan een groot blad op in een centrale plaats van de school, leg er een aantal stiften bij, en laat iedereen zijn impressies erop schrijven.

Een enveloppemoment*

De leerlingenraad bedenkt een vraag en maakt voor elke klas een enveloppe met die vraag in. De leerkrachten bespreken in 'hun' klas 10 minuutjes de vraag met de leerlingen. Dan noteren ze op het vragenblaadje het antwoord van de klas. Daarna kan de les gewoon verdergaan.

Wat voor een vraag kunnen we bijvoorbeeld stellen?

 • 'Welke schoolregel moet de leerlingenraad dit jaar herbekijken met de directie?'
 • 'Wat zouden jullie willen veranderen aan de speelplaats?'
 • 'Stel: jullie krijgen 100 euro. Wat zouden jullie hiermee aankopen voor de speelplaats leuker te maken?'

Opgelet: vergeet niet om op voorhand de leerkrachten in te lichten over het enveloppemoment. Je moet hen vertellen wat er precies gaat gebeuren en waarom het belangrijk is dat ze tijd uittrekken voor de discussie.

Reizende stembus

Een stembus reist van klas tot klas. Elke leerling krijgt een stemformulier en mag dat ingevuld in de stembus steken als die in zijn/haar klas staat. De leerlingenraad maakt op het einde van de dag de stembus leeg en telt de stemmen.

Hoe kan die reizende stembus eruit zien?

 • Een oude valies met een gleufje uit gesneden
 • Het geraamte van biologie met een rugzakje aan waarin de stembriefjes kunnen
 • Een doos met een grote foto van de directeur op, en z'n mond uitgesneden als stemgleuf
 • Een vuilbak met klapdeksel
 • Een oude WC-pot die jullie op een plank met wieltjes installeren
 • ...
Een open forum (schoolgesprek)

Iedereen wordt uitgenodigd voor een groot open gesprek, ook leerkrachten en directie. Dat kan tijdens de middagpauze, maar eventueel ook tijdens de lesuren. Er wordt dan tijd gemaakt om iedereen te informeren over veranderingen of plannen voor de school, om reacties en suggesties te vragen, van gedachten te wisselen over een bepaald schoolthema, of mensen zelf vragen te laten stellen en voorstellen te laten doen.

Opgelet! Dit vraagt een goede organisatie:

 • zorg dat iedereen op de hoogte wordt gebracht;
 • stel vooraf een agenda op;
 • maak vooraf afspraken over de manier waarop het gesprek zal verlopen en zal worden geleid;
 • bereid ook voor hoe de deelnemers later zullen worden geïnformeerd over de resultaten van het gesprek.
Een enquête

Een veel gebruikte methode om naar de voorstellen te peilen bij de leerlingen: de enquête. Opgelet! Het vraagt heel wat tijd om de ingevulde enquêtes te verwerken; probeer je medeleerlingen niet om de haverklap een enquête te presenteren; én laat altijd aan de leerlingen op school weten wat het resultaat was en wat je ermee gaat doen.

Het kan eens fijn zijn om je deelnemers te belonen voor hun inzet, bijvoorbeeld door een hotdog te geven voor elke ingevulde enquête.

 

*Over deze methodiek vind je nog meer info in het boek ‘Oprechte deelneming’. (Kinderrechtencommissariaat en Steunpunt Leerlingenparticipatie, Oprechte deelneming. Werkmap leerlingenparticipatie voor de basisschool. Kinderrechtencommissariaat, Brussel, 2004.)

 

Reacties