Focusdag over onderwijs

18
mei 2019
10:00 - 16:00

Drie keer per jaar komen leerlingen op een zaterdag naar ons hoofdkwartier in Brussel om te discussiëren over een of twee onderwijsthema’s. De thema’s worden bepaald volgens de actualiteit en op vraag van scholieren zelf.

Deze keer zullen we het hebben over schoolkosten

Uitstappen, materiaal, zwemlessen, turnkledij, vervoer,... naar school gaan kost geld. Nochtans staat er in de grondwet dat 'de toegang tot onderwijs gratis is, tot het einde van de leerplicht'. 

Scholen doen hun best om de kosten zo laag mogelijk te houden en je kan een schooltoelage aanvragen. Vele scholen hebben een sociale kas die kan bijspringen wanneer het moeilijk wordt om mee te gaan op schoolreis. Toch kampt 7 op de 10 scholen met facturen die niet betaald worden en zitten er in de helft van het schooljaar nog altijd leerlingen zonder boeken in de klas. Recent lazen we in de media dat een gemiddeld schooljaar voor een leerling uit de eerste graad meer dan 1000 euro kost. 

Hoe zit dat eigenlijk allemaal? Heb jij een goed zicht op wat een schooljaar zal kosten? Weet je wie je kan aanspreken als de kosten te hoog oplopen? Hoe kan de school een kostenbeleid voeren waarbij leerlingen zich goed voelen? 

Dat bespreken we op 18 mei.  

Praktisch

Deelname is volledig gratis (ook het eten 's middags) en je vervoersonkosten betalen we zelfs terug. Gewoon je (trein)ticket goed bijhouden. 

Vind je de weg niet makkelijk in Brussel? Geen nood, er wordt altijd afgesproken met een groepje in het station Brussel-Centraal waarmee je dan samen naar hier wandelt. Gezellig én makkelijk.

Hier vind je het Facebook-evenement. Daarin kan je afspreken om samen de trein te nemen of naar kantoor te wandelen. 

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar griet@scholierenkoepel.be of spreek Jos van VSK aan op facebook/messenger. 

Schrijf je hier in!