Scholieren over de onderwijsinspectie

02 feb 2017

De kwaliteit van bedrijven en diensten wordt consequent samen met klanten of gebruikers onderzocht. Dan kan onderwijs toch niet achterblijven? Leerlingen zien taken weggelegd voor zowel de school als de onderwijsinspectie om hen als 'klanten' van de school te betrekken bij de onderwijskwaliteit.

Leerlingen zien nu soms weinig drang naar verbetering op hun school. Ook voelen ze zich niet altijd betrokken bij die kwaliteitszorg. Maar als Scholierenkoepel geloven we uiteraard dat de waardering en mening van scholieren een cruciale motor is van verbetering.

Kwaliteit als dagelijkse taak van de school

Een school die een eigen systeem op poten zet om samen met alle betrokkenen kwaliteit te ontwikkelen, is het summum. Kwaliteit ontwikkelen met leerlingen moet tot de dagdagelijkse praktijk van de school behoren. En het zoeken en sleutelen aan een systeem om samen met leerlingen de school te checken en te verbeteren, maakt een school echt participatief en kwalitatief.

Naar een dynamische en moderne inspectie

Voor leerlingen moet de focus van de inspectie blijven liggen op het controleren of de onderwijskwaliteit effectief aanwezig is op school. Meer vertrouwen op de check die de school zelf maakt, is voor scholieren een ideaalbeeld, maar voorlopig nog verre toekomstmuziek. Het biedt leerlingen te weinig garanties op kwaliteit.

Voor scholieren is de werking van de onderwijsinspectie nu nog vaak onduidelijk, maar toch geloven ze sterk in een dynamische en moderne inspectie. In een inspectie die een volledig en realistisch beeld krijgt van een school. Door leerlingen een prominente rol te geven in haar kwaliteitscheck, door vaker aanwezig te zijn op scholen, door al eens onaangekondigd een bezoekje te brengen en genoeg tijd door te brengen op de klasvloer. Een moderne inspectie geeft de school niet enkel een rapport, maar ook een stevige duw in de goede richting. En scholieren vragen een transparante, bereikbare en laagdrempelige inspectie. Leerlingen durven zelfs dromen  van een school die de inspectie met open armen ontvangt om trots hun werk te tonen. 

Lees het hele advies

In dit advies presenteren we geen nieuw model rond kwaliteitszorg, maar inspireren en engageren we scholen, beleidsmakers en de onderwijsinspectie om in hun kwaliteitszorg en manier van werken leerlingen een vaste plek te geven.

Reacties